Vilket typ av tillstånd behöver jag?

with Inga kommentarer

I Sverige behövs på många platser inget bygglov för att installera ett vindkraftverk med tornhöjder upp till 20 meter och maximal rotorn diameter på 3 meter. Vår turbo Beetle och Beetle Lifestyle är utformad för att passa dessa föreskrifter.

Även om det inte krävs enligt lag rekommenderar vi dig att informera dina grannar om dina planer att uppföra ett vindkraftverk i syfte att upprätthålla goda relationer med dem. De kan vara intresserade av att köpa egna vindkraftverk också …