POWER FOR ANYONE ANYWHERE

Tiden är nuDen globala uppvärmningen och ökade nivåer av koldioxid i atmosfären är ett faktum. Världens förändras snabbt framför våra ögon och vi måste alla agera. INNOVENTUM hjälper dig att minimera ditt klimatavtryck och att säkerställa din egen energiproduktion.

INNOVENTUM utvecklar förnybara energilösningar inom solkraft, vindkraft och hybridsystem (sol+vind). Alla våra produkter har låga klimatavtryck, är resurseffektiva och har en iögonfallande design. Våra energilösningar består av GIRAFFEN, DALI, DALI POWERTOWER, DALIFANT och SOLAR CARPORT. Vi jobbar även med att designa och installera energisystem för off-grid, mini-grid, community-grid och eMobility.

Vi utmärker oss genom vår design och de aktiva materialvalen som vi gör. Vi använder trä till våra konstruktioner, vilket har flera fördelar jämfört med traditionella ståltorn. Trä har den unika förmågan att absorbera och lagra koldioxid och dessutom bidrar trä till minskade ljudnivåer och vibrationer. För att ytterligare minimera klimatpåverkan använder vi oss av skruvfundament av återvunnen metall istället för betongfundament. Detta reducerar koldioxidutsläppen med 85%.

INNOVENTUM har fram till idag genomfört installationer i 13 länder på tre kontinenter.

Vi har synts i mer än 60 internationella publikationer, deltagit i och organiserat flera spännande events (t.ex. Green Cities of Tomorrow, Green Vehicle Days och Wooden Tower Design Release Event i samarbete med Tesla), deltagit i två Guinness rekord i e-mobility (Tyskland och Danmark) och byggt en Demo & Testsite för förnybar energi i Malmö.
Besök gärna Milstolpar” för hela historien om INNOVENTUM.