Dalifanten är ett 11 kW gårdsvindkraftverk installerat på ett trätorn

Dalifant är en vindkraftslösning designad för att maximera elproduktion för en given generatorstorlek. Turbinen är installerad på ett 20 m högt designskyddat trätorn skapat av InnoVentum.

Dalifanten är ett utmärkt val för många användningsområden. Den kan ge förnybar el till ekologiska gårdar, större hus, eller en mindre industriell anläggning.

Ladda ner Dalifant produktbroschyr för att lära mer!

Vi är glada att våra Dalifantkunder Gustav och Marie Mandelmann visar sin gård i TV4-programmet: Mandelmanns Gård.

Vi stöttar till fullo deras prestationer och imponeras av deras förmåga att anamma en hållbar, klimatvänlig och naturlig livsstil. De producerar exempelvis sin egen energi med vind och sol. Detta kan du också göra och vi är redo att hjälpa till!

Se klipp på TV4 Play: "Gustav Mandelmann visar upp gårdens stolthet"

Till att börja med kan du i realtid följa Mandelmanns energiproduktion från både Dalifant och solpaneler och nedan kan du utforska Dalifantens egenskaper och fördelar.

Du kan även följa energiproduktionen hos Familjen Thulins miljöcertifierade jordbruk och ölbryggeri i Klågerup utanför LundOm du vill besöka Vismarlövsgården eller tala med ägaren Jens Thulin så nås han på mail: vismarlovsgarden@gmail.com eller mobil 0708 939809. Klicka här för google maps.

För besökare ifrån Blekinge hänvisar vi till Familjen Harrysons Dalifant på Senoren Färnabbsvägen 18, klicka här för google maps. Ägaren Sigvald@InnoVentum.se nås på 0723 504981.

Det kan också vara intressant att läsa mer om installationen och se bilder tagna under processen. Eller varför inte se vår installationsvideo?

Kommentar från Gustav Mandelmann:

Vi får beröm hela tiden för vår vackra Dalifant som producerar ren energi året runt!


Dalifantens resurseffektivitet

En komplett Dalifant inklusive skruvfundament i återvunnet stål väger fyra ton och producerar 38 000 kWh per år vid medelvind på 6 m/s.

Ett vanligt storskaligt vindkraftverk på 3 MW väger 2 565 ton inklusive ett betongfundament på 1 250 ton. Detta fundament går inte att återvinna utan kommer att ligga kvar i marken i minst 100 000 år. Ett sådant verk producerar 4 900 000 kWh per år vid samma genomsnittsvindstyrka.

Jämfört med de resurser som går åt för detta verk blir resurseffektiviteten 1,9 kWh per kilo material.

Dalifantens resurseffektivitet är 9,5 kWh / kilo material. Därmed är Dalifanten fem gånger mer resurseffektiv än ett vanligt storskaligt vindkraftverk på 3 MW.


Dalifant trätorns koldioxidpåverkan

Användning trä* - 7.890 kg CO2
Användning stål**   809 kg CO2
CO2 balans - 7.081 kg CO2

 

* 1 m3 trä som ersätter stål sparar 1 500 kg CO2 (inkl. transport och förädling av träet)

** 582 kg CO2 släpps ut per tillverkad ton stål (densitet 7 850 kg/m3)

Dalifant trätorn reducerar inbyggda koldioxidutsläpp för installationer av vindturbiner!


Prestanda

Dalifanten är en av de mest effektiva vindturbinerna i sin storleksklass. För att generatorn skall producera elkraft måste först vindens kinetiska energi fångas av rotorbladen. Längre motorblad ger större svept yta och därmed ökar det den potentiella energiproduktionen.

Dalifantens vindturbin har en svept yta på 133 m² vilket är omkring dubbelt så stort som konkurrerande turbiner i samma generatorstorlek (10 - 11 kW). Den större svepta ytan möjliggör en energiproduktion som är jämförbar med större generatorer: 38 000 kWh/år vid medelvind 6 m/s. Pålitlig prestanda har bekräftats genom fälttester och installationer med över 10 års driftstid. Rapport.

Dalifantens vindturbin är designad utifrån de vindförhållanden som råder på 20 m höjd vilket skiljer sig väsentligt från de vindprofiler som är vanliga för större vindkraftverk på 100 m höjd. Maximerad svept yta ger optimal design för de vindhastigheter som förekommer vid Dalifantens navhöjd.


Pålitlighet & Säkerhet

Dalifantens vindturbin har genomgått utförliga internationella testprogram för att bekräfta kvalitet och säkerhet. Den har godkänts för Storbritanniens Microgeneration Certfication Scheme (MCS), har testats rigoröst i USA, och har dansk HBO-certifiering.

 

Vindturbinen skyddas mot extrema vindförhållanden genom tre lager av säkerhet. 1) Passiv aerodynamik där luftflödet släpper från bladet vid höga hastigheter och därmed begränsar effekten. 2) Mekanisk broms. 3) Centrifugalaktiverade bladsspetsbromsar.

 

Kombinationen av dessa system resulterar i säker drift även när vindhastigheter överstiger 25 m/s.


Tekniska Specifikationer

Årlig elproduktion* 38 000 kWh
Märkeffekt vid 12 m/s 11 kW
Rotordiameter / Svept yta 13 m / 133 m2
Diameter, tornets bas 4,8 m
Nätansluten/fristående Nätansluten
Bullernivå 40 dB(A) vid 100 m (8 m/s)
Tornets navhöjd  19,8 m
 

*medelvind 6 m/s


Energi i realtid

Dalifanten kan kompletteras med solpaneler. Nedan kan du se energiproduktionen i realtid från en installation i Skåne. Vid den här installationen har solpanelernas energiproduktion(17 kW) registrerats sedan 1 maj 2015, medan Dalifantens energiproduktion (11 kW) har registrerats sedan 1 september 2015.

 
solar 17 kW
 wind 11 kW


 Installationsprocess

Dalifanten installeras genom att med hjälp av en kranbil lyfta åtta träben som monterats på marken. Turbinen monteras sedan ovanpå trästrukturen vilket möjliggör att installationen färdigställs snabbt och effektivt. Klicka på fotot för att se ett installationsgalleri.

I de flesta fall använder vi skruvfundament för våra lösningar vilket är ett mer miljövänligt alternativ till konventionellt betongfundament. Skruvfundament kräver ingen masshantering och erbjuder stora besparingar av både vatten och material. 

Se mer av installationsprocessen här 


 Foton

Fotogalleri på Flickr (högupplösta nedladdningsbara foton): Dalifant Installation vid Mandelmanns Trädgårdar  


 Marknadsföringsmaterial