Istället för att acceptera den energi som vårt solsystem erbjuder i överflöd använder vi kärnkraft – en process som liknar den kraft som frisläpptes när vårt universum skapades för 14 miljarder år sedan.

Istället för att acceptera att material som leder till dödsfall genom strålning ligger säkert begravna djupt nere i jorden förseglade i vår planets kärna söks de aktivt upp och hämtas upp till ytan för att användas som bränsle. Hur insiktsfullt är det? Dumheten går längre än så eftersom vi också använder dessa radioaktiva material till experiment för att göra kontrollerade atomära explosioner.

Hur kan någon på Jorden anse att detta inte kan leda till en katastrof?

Den 20 april 2010 exploderade oljeriggen Deepwater Horizon och släppte ut 780 miljoner fat råolja i havet. Mindre än ett år senare upprepade vi den “icke-repeterbara” nukleära katastrofen i Five Mile Island, USA och Tjernobyl, Ukraina, denna gång i Fukushima, Japan. Dessa katastrofer, över hela jorden, måste vara en alarmerande väckarklocka för oss alla att i grunden förändra det sätt vi producerar och använder energi på denna planet. Under 2011 satte vi ännu ett nytt rekord: 34,8 miljarder ton koldioxidutsläpp producerades via förbränning av fossila bränslen – mer än någonsin tidigare. Som ett brev på posten har vi nu sex månader senare registrerat CO2 koncentrationer på 400 ppm i länder som Alaska, Grönland, Norge, Island och till och med Mongoliet. För bara 200 år sedan hade vi 275 ppm i vår atmosfär. Vi måste agera tillsammans innan möjligheterna för Liv på vår Planet är oåterkalleligt ruinerade!

I denna anda ger InnoVentum makten till folket att agera proaktivt och själva decentralisera produktionen av elektricitet genom egna koldioxidneutrala energikällor.

Vi erbjuder de mest koldioxidneutrala vindkraftverkslösningarna på planeten. Stort är inte alltid vackert vilket gäller även för vindkraftverk. En 2kW turbin inklusive blad väger normalt ca 50 kg men en tio gånger mer kraftfull 20 kW turbin väger inte tio gånger utan istället fyrtio gånger mer. Med andra ord är användningen av resurserna för en större turbin fyra gånger högre. I huvudsak minskar avkastningen på resurserna med storleken på vindkraftverket.

Dessutom orsakar storskaliga vindkraftverk betydande logistiska problem under transport och installation. Våra vindkraftverk är däremot modulärt byggda för att förenkla transport och montering. Vår 2kW lösning reses för hand vilket möjliggör en koldioxidneutral installation.

Bland alla aktörer inom vindkraftverkstillverkning är InnoVentum stolta över att särskilja sig som det mest kunskaps- och patentintensiva företaget i branschen för miljövänliga vindkraftverks lösningar.

InnoVentum drivs på tre symbiotiska filosofier:

  • Konkurrens
  • Open Innovation
  • Affärsmodellsinnovation

Vi utför öppen innovation i dess verkliga bemärkelse genom att ta in externa idéer för att driva innovationsledarskap, och licensierar ut resultaten till alla parter som är villiga att tillvarata de renaste energiformerna.

Vi drar också nytta av vår innovationsfördel till förmån för branschen som helhet – därigenom drivs innovation mot renare och mer koldioxidneutrala småskaliga vindkraftverkslösningar som ger nya möjligheter till folket.

InnoVentum har ett nätverk av mer än hundra forskare i hela världen som arbetar med oss ​​för att utveckla småskaliga lösningar för vindkraftverk som:

Maximerar producerad energi jämfört med använda resurser
Minimera koldioxidutsläpp som produceras i förhållande till producerad energi
Optimera logistik för att orsaka mindre utsläpp av koldioxid och flaskhalsar i trafiken

Gå med oss ​​som en ledande användare av dessa nya lösningar. Tillsammans kan vi göra skillnad – i likhet med Robert Kennedys insiktsfulla uttalande:

Few will have the greatness to bend history itself; but each of us can work to change a small portion of events; and in the total, of all those acts will be written the history of this generation

/ Sigvald Harryson