InnoVentum installerade 6 vindturbiner i ett mikrogrid vid ön Eluvaitivu, Sri Lanka

InnoVentum levererade sex 3,5 kW vindkraftverk med Krinner-skruvfundament och ABB-växelriktare som en del av ett mikrogrid på ön Eluvaitivu i norra Sri Lanka.

Installationerna möjliggjordes tack vare finansieringen från Asian Development Bank i samarbete med Ceylon Electricity Board.

Förutom InnoVentum samverkade flera andra leverantörer som SMA, Leclanché, Haeron Solar och HiPower. Den lokala installationspartnern BAM Green var ansvarig för installation och driftsättning medan SI Clean Energy från Australien konfigurerade systemet.

InnoVentum var första leverantör att leverera all utrustning i tid och fick konsekvent positiv feedback från både ADB och CEB.

Läs mer om Microgrid här.


Öns mikrogrid

Den kompletta mikrogridlösningen består av 46 kWp solkraft, sex 3,5 kW vindkraftverk, tolv SMA Sunny Island 8 kW växelriktare och 100 kWh litiumjonbatteri. Syftet med off-grid-systemet är att minska dieselförbrukningen vid det befintliga kraftverket.

 


Installation & Prestanda

InnoVentum installerade den första turbinen i november 2015 och tränade lokala installatörer att fortsätta med återstående turbiner och övriga mikrogrid-komponenter.


I april 2016 färdigställdes installationen och systemet kunde invigas.

 

Vindturbinerna har producerat mycket bra eftersom de installerats på öppna platser med mycket gynnsamma vindförhållanden och har därmed bidragit med stora mängder energi till ön. Du kan se utvalda produktionsuppgifter i tabellen nedan.

 


InnoVentum Träningsseminarie

För att analysera projektets resultat organiserade InnoVentum ett seminarium i Sverige för representanter från Ceylon Electricity Board och partnerbolag i början av 2017.

 

Seminariets syfte var att konsolidera mikrogridskunskap och erfarenhet från den första projektfasen. Kunskapen kommer att användas för att formulera projektets andra fas med mikrogridinstallationer på tre ytterligare öar i Sri Lanka.