Solar Power Solutions från InnoVentum ger ren energi till ditt hem

Vi har byggt många komplexa hybridsystem och genomfört långväga installationer i Filippinerna och Sri Lanka. Högt proliferade system finns i de schweiziska alperna och vid COP22s globala klimatkonferens i Marrakesh, men vi installerar även nyckelfärdiga solkraftsanläggningar vid semesterhem på det svenska landsbygden. Genom dessa erfarenheter har vi lärt oss hur man bygger en perfekt lösning i varje enskilt fall.

Nu är vi redo att använda vår kunskap och erfarenhet för att installera den perfekta solkraftsanläggningen för ditt hem!

Ladda ner solkraft offertexempel (PDF)

Skicka en förfrågan för att utvärdera solkraft för ditt hem

Kontakta oss

 Garantier

10 år produktgaranti för defekter i material och konstruktion

25 år linjär prestandagaranti för solceller som garanterar en miniminivå på elproduktionen vilken inte kommer reduceras mer än 0,6% per år de första 25 åren vilket garanterar minst 83% effektivitet efter denna period.


Prestandaövervakning Online

Vi erbjuder en plattform för prestandaövervakning online som är kompatibel med PC, Mac, Android, iPhone och iPad så att du alltid har full tillgång till energiproduktionen.

Funktioner:

  • Med en tydlig översikt för produktion och prestanda är det enkelt att bedöma om anläggningen presterar som förväntat.
  • Enkelt att jämföra aktuell produktion mot tidigare dag, vecka eller månad.
  • Visa historisk väderdata för att förstå variationer i elproduktionen.
  • Information om systemets status kommunicerar när anläggning underpresterar och vilka åtgärder som kan vidtas för att återställa prestandanivån.
  • Enkel delning via sociala medier. Tillgänglig för alla enheter med internetuppkoppling.
Solar PV installation by InnoVentum Solar Power Set monitoring solution

 Finansiella Incitament

Utöver leverans av förnybar el ger Solar Power Set också möjlighet att dra nytta av investeringsstöd och andra finansiella incitament. Lokala myndigheter kan bekräfta vilka stöd som är tillgängliga i aktuell region. I Sverige subventioneras mellan 20% (privatpersoner) och 30% (företag) av kostnaden för solpanelsinstallation (mer information). Utöver investeringsstödet berättigar elproduktion från Solar Power Set till tilldelning av elcertifikat som kan säljas via särskild handelsplats.

Skicka en förfrågan för att utvärdera solkraft för ditt hem

Kontakta oss