Solar PV Carport kombinerar en carport byggd i trä med optimerad solkraft

Solar PV Carport har utvecklats av InnoVentum för att möta marknadens efterfrågan på kostnadseffektiva och väldesignade skuggstrukturer och carports.

InnoVentums carport-enhet är designad med 24 takmonterade solpaneler för 2 fordon. Enheter kan kombineras för att utvidga installationen och därmed rymma 4, 6, 8, 10 eller fler fordon. Genom att vi kan erbjuda panelkraft från 245 till 327 Wp kan vi utforma en lösning som möter energibehoven för varje kund.

Redan bestämt dig?


Tekniska Specifikationer

Årlig elproduktion för Solar PV Carport (2 fordon, Malmö) 8 500 kWh
Märkeffekt, 24 PV paneler, 335 Wp 8 040 Wp
Nätanslutning on-/off-grid
Installationsyta 6,4 x 4,5 m

Skruvfundament

Screw foundation installation process for Dalifant small wind turbine 11kW

Installation av skruvfundament är:

SNABBT: installation färdigställd inom loppet av timmar istället för flera dagar eller veckor för konventionella betongfundament. Ingen väntetid under härdning.

GRÖNT: resulterar i 7 gånger mindre utsläpp av CO2 jämfört med ett betongfundament. Dessutom sparas mycket vatten och ingen massa behöver flyttas.

 

Skruvfundament är InnoVentums förstahandsval vid samtliga installationer.


 Garantier

10 års produktgaranti för fel i material eller produktion.

25 års linjär prestandagaranti: effektminskning från ursprunglig märkeffekt mindre än 0,6% årligen. Garanterad märkeffekt efter 25 år är 83% av ursprunglig märkeffekt.


 Online Monitoring

Vi erbjuder tillgång till plattform för online monitoring med full kontroll på elproduktion från valfri internetuppkopplad enhet.

Funktioner:

  • Logisk och fysisk PV visualisering med realtidsprestanda för varje enskild modul och för hela systemet
  • Med en översikt över produktion, prestanda och energi kan systemägare kontrollera att systemet fungerar enligt förväntningar
  • Enkel jämförelse av aktuell prestanda mot föregående dag, vecka eller månad

 Solcellsstöd

Utöver att generera förnybar energi kan Solar Carport PV ge dig möjlighet att dra nytta av subventioner för solkraftsanläggningar. I Sverige finns möjlighet att söka solcellsstöd via Länsstyrelsen och Energimyndigheten där upp till 30% av den totala PV-systemkostnaden kan återbetalas. Läs mer här.

 


 Bilder på Solar PV Carport

Redo att beställa Solar PV Carport?